1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Barbara Daamen Fotografie

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Barbara Daamen Fotografie aangepast worden.
 
Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde Barbara Daamen Fotografie omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Barbara Daamen Fotografie is vrij haar eigen artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. 
Barbara Daamen Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Barbara Daamen Fotografie selectie heeft gemaakt. 
Barbara Daamen Fotografieis vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Barbara Daamen Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
 
 Boekingen
1. Een reportage boeken kan: via het formulier op de website, per e-mail, telefoon, Whatsapp of via Facebook.
2. Eventuele reiskosten van Barbara Daamen Fotografie
 Is niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. 
3. Het verschuldigde bedrag voor de foto's en reiskosten dient voor de fotoshoot te worden voldaan. Betaling in contanten is op de dag van de fotoshoot ook mogelijk . Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
 
Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
3. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico. Bent u samen met Barbara Daamen Fotografie tot een schriftelijke overeenkomst gekomen om een product te laten maken door Barbara Daamen Fotografie dan heeft het de voorkeur om uw bestelling zelf af te halen bij de fotograaf. Binnen 14 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s via WeTransfer geleverd worden. Wilt u dit anders ontvangen is dat in overleg mogelijk.
 


Cadeaubonnen
1. U kunt bij Barbara Daamen Fotografie cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon van een door u te bepalen bedrag. Minimale bedrag bedraagt €25,- .
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander uitsluitend voor hetzelfde bedrag. Er mag niet aan verdiend worden. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Barbara Daamen Fotografie.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, of nabestellingen.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.
 
Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen tien dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 
Auteursrechten & Publicaties
1. Alle geleverde digitale bestanden op grootformaat zijn alleen bestemd voor privé gebruik.
2. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Barbara Daamen Fotografie Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
3. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten Barbara Daamen Fotografie.
U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Barbara Daamen Fotografie.
4. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op  internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels , het logo mag in geen geval worden verwijderd.
5. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Barbara Daamen Fotografie, deze moet u op ieder verzoek van Barbara Daamen Fotografie tonen.    
6. Barbara Daamen Fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Barbara Daamen Fotografie
is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient de foto op webformaat gebruikt te worden, deze is op kleinformaat en voorzien van naamlogo en dient duidelijk bij de foto vermeldt worden: “Foto: ” Barbara Daamen Fotografie of “Foto: www.barbaradaamenfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
8. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Barbara Daamen Fotografie.
Bij inbreuk komt Barbara Daamen Fotografie vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Barbara Daamen Fotografie gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 500,- .

De foto's die worden gemaakt zijn verbonden aan auteursrechten. Je krijgt de foto's aangeleverd met en zonder logo. De foto's mogen alleen openbaar (op internet) getoond worden met het zichtbare logo en naamsvermelding. Verder mogen de foto's niet door eigen hand bewerkt of bijgesneden worden. Mocht je iets graag veranderd zien zet deze vraag dan in een mail. Meer informatie over de rechten van de foto vind je in de algemene voorwaarden. 

Barbara Daamen Fotografie

Algemene Voorwaarden

VOLG je MIJ  al op mijn socials ?